Důstojnický pás

Důstojnický pás jest předepsán pro veškeré důstojníky, důstojnické čekatele v hodnosti rotmistra a rotmistry z povolání; nosí se v poli, v míru pak při přehlídkách, cvičeních, při inspekční a strážní službě a při příležitostech, kdy jest předepsáno nositi šavli, na vrchní části stejnokroje. Při kancelářské službě a mimo službu se nosí pás na bluze pod pláštěm.

Čj. 602.860 oděv. ze dne 23./8. 1922.

Cena jednotná 2399,- velikost dle objednání

Kontakt