Historii naší Firmy píšeme od roku 1990 i když zkušenosti sahají hlouběji do historie.

Naše firma se zabývá pokračováním výroby vojenských doplňků pro Rakousko-Uherskou armádu.

Věnujeme se i výrobě výstrojních doplňku ozbrojených složek první Československé republiky.

Snažíme se dodržovat ten nejvyšší standart výroby který byl v dobách Rakouské oceňován titulem dvorní dodavatel a u výrobků první republiky se držíme kvality předních výrobců „Karnet, Hojtaš apod“

Dalším hlavním odvětvím naší produkce je výroba výstrojních doplňků pro Hradní Stráž, Čestné Jednotky Policie ČR, Armády ČR.

Dále se stále držíme tradice restaurovaní umělecko řemeslných děl a to převážně z 19.stol.

za firmu Unger & sohn

Tomáš Unger

Částečný přehled našich prací

dřevo

 • restaurování 3 zpovědnic zámek Kuks
 • restaurování kazatelny kostel sv. Bartoloměje Pardubice
 • rest. dveří kaple Kuks
 • rest. venk. dveří kostel sv. Bartoloměje Pice
 • rest. hlavních vstupních dveří – dřevo pobité ozdobnými měď.deskami – kostel Pice
 • rest. sekretáře – zámek Náchod
 • rest. nábytku – zámek Náchod, zámek Ratibořice
 • rest. vstupních vrat klášter Police n.Met. a.j.

zbraně

 • restaurování palných zbraní zámek Náchod
 • restaurování palných zbraní zámek Brandýs nad Labem
 • restaurování palných zbraní zámek Duchcov
 • restaurování šavlí zámek Frýdlant v Č.

kovy

 • rest. okenních mříží diecéze Pardubice
 • rest. venkovního zábradlí divadlo Náchod
 • rest. secesních lustrů divadlo Náchod (Anýž)
 • rest. secesního zábradlí Obecní dům Praha
 • rest. lustr- Měst. Knihovna Náchod
 • rest.Piety od Ot. Španiela – hřbitov Jaroměř (měď.sousoší)
 • vyčištění a konzervace busty O.Španiela – Jaroměř
 • rest. brány Měst. hřbitov Náchod
 • rest. brány Žid. hřbitov Náchod
 • restaurování a opravy historických zámků a zhotovení nových klíčů
 • rest. bronzového sousoší Kentaur a Nymfa – kašna náměstí Vamberk
 • rest. prezidentského zábradlí – Úřad vlády Praha (bílá mosaz)
 • rest. schodišťového zábradlí hlavního vstupu na Úřad vlády Praha
 • rest. schodišťovích tyčí včetně úchytů Kramářova vila Praha

a.j.

kámen (není licence)

součinnost prací při restaurování pomníků

 • Svatá Trojice náměstí Náchod
 • Svatý Jiří Náchod
 • několik dalších pomníků v Náchodě
 • několik pomníků v N.Městě n. Met.
 • rest. soch na KB v Náchodě

nové

 • zhotovení přesné repliky secesních nástěnných svítidel Městské divadlo v Náchodě
 • zhotovení přesné repliky barokního nást. svítidla zámek Náchod
 • zhotovení přesné kopie secesních stojanových věšáků kavárna Beránek Náchod
 • zhotovení přesné kopie secesního věšáku Francouzská restaurace Obecní dům Praha (2 ks jsou umístěny v přijímacím salonku u prezidenta na Hradě)
 • zhotovení nových mříží řemeslným způsobem) – hřbitovní kostel Náchod
 • zhotovení chanukového devítiramenného svícnu  podle zapůjčeného originálu – Žid. synagoga Rychnov n.Kněžnou (viz obrázek)
 • a.j.

Obdržené ocenění

O naší firmě